TSE mülkiyetindeki gayrimenkullerin satış ihalesinde “noter tasdikli imza sirküleri” şartı kaldırıldı!

  • Keypoint Gayrimenkul tarafından Keypoint Gayrimenkul
  • 3 sene önce

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gayrimenkullerin satış ve kiralama ihalelerinde “noterce tasdik edilmiş imza sirküleri” talep edilmeyecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, TSE’nin merkez ve taşra teşkilatındaki taşınırlarının satışı ile taşınmazlarının satış ve kiralama ihalelerinde talep edilen belgelere yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ihaleye katılacak özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname yeterli olacak.

Daha önceki uygulamada talep edilen “tasdik edilmiş imza sirküleri” şartı kaldırıldı.

 

 

Compare listings

Karşılaştırmak